Kickscooter F2

14.490.000

  • Tốc độ tối đa 30km/h
  • Quãng đường di chuyển lý thuyết  40km
  • Quãng đường di chuyển thực tế 30km
  • Tải trọng tối đa 120kg