Weekly Featured ProductsBrowse all

1.050.000
BÁO KHÓI AQARA
1,050,000
*Lưu ý: Khi không có Hub kết nối với điện thoại, cảm biến vẫn có thể hoạt động bình thường khi phát hiện khói. Tuy nhiên bạn sẽ không nhận được thông báo qua điện thoại, để sử dụng mọi chức năng bạn nên có một Aqara Hub Bảo hành 12 tháng