Cảm biến cửa và cửa sổ P2

779.760

  • Kết nối đa nền tảng với chuẩn Matter
  • Tương thích Matter, Apple Home, Google, Alexa
  • Giao thức kết nối Thread, BLE
  • Thiết lập đơn giản, pin lên đến 5 năm

** Lưu ý: Thiết bị cần 1 Thread Border Router (Apple TV, HomePod Mini, Nest Hub…) để sử dụng đầy đủ tính năng – chưa dùng được trên app Aqara, không tương thích với các hub Aqara hiện tại ( tiếp tục cập nhật hub M3)